Marianne Neerland Soleim og Espen Ingebrigtsen er tildelt Bokhandelens sakprosapriser

02.06.2017

Prisene ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer 2. juni.

Marianne Neerland Soleim for sin bok «Operasjon Asfalt» og Espen Ingebrigtsen for oversettelsen «Hitlers rus. Folk og fører på dop», skrevet av Norman Ohler.

Begge prisene er på 50.000 kroner og er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

 

Synliggjøring av god sakprosa er viktigere enn noen gang, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

God sakprosa er hovedformidleren av kvalitetssikret kunnskap og en forutsetning for en kritisk offentlighet», sier juryleder Espen Søbye.

 

Om «Operasjon Asfalt» sier juryen «Gjennom å fortelle den grufulle historien om hvordan flyttingen av lik foregikk bidrar boka til å binde sammen det som ble revet fra hverandre. Årets prisvinner har gjennom sentrale og lokale arkiver rekonstruert et historisk forløp og skrevet en historiebok og gitt et varig bidrag til den kalde krigens historie, men også bidratt til, så langt det er mulig å oppheve en urett.»

 

Om Ingebrigtsens oversettelse «Hitlers rus. Folk og fører på dop», sier juryen: «Det uttrykkes ofte bekymring om at tyskkunnskapene er på sviktende grunn i Norge. Etter oversettelsen av denne boka å dømme er det i alle fall ett unntak fra denne regelen og juryen håper på flere oversettelser fra den rike tyske bokheimen til moderne norsk. Den norske oversettelsen yter boken full rettferdighet; den er god å lese, den er uanstrengt og dynamisk, og speiler en velskrivende forfatter.»

 

Juryen har bestått av oversetter Per Qvale, Arnhild Skre, sakprosakritiker i NRK og forfatter, samt Espen Søbye, sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter.

 

Marianne Neerland Soleim (f. 1969) er historiker og instituttleder på Barentsinstituttet i Kirkenes, som er en del av UiT – Norges arktiske universitet. Hun har særlig forsket på østeuropeiske krigsfangers skjebne under og etter andre verdenskrig. Hennes bok basert på doktorgraden utgitt i 2009, «Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945, Antall, organisering og repatriering» ble kåret til en av de ti mest betydningsfulle norske bøkene om andre verdenskrig.

 

Espen Ingebrigtsen (f. 1981) er oversetter og phd i tysk litteraturvitenskap. Han har oversatt flere sakprosabøker fra tysk. Doktoravhandlingen hans om forfatteren W. G. Sebald er utgitt i Tyskland av Aisthesis Verlag.

Foto av Espen Ingebrigtsen: Privat
Foto av Marianne Neerland Soleim: Åshild Karevold

Lillehammer, 2.6.2017
BOKHANDLERFORENINGEN 

Trine Stensen
Adm. direktør
mobil: 950 60 117