Litteraturabonnement à 1.1.2017

18.01.2019

Litteraturabonnementene er veldig viktig for spredningen av litteratur. Eksponering av nye bøker i flere hundre utsalgssteder bidrar til å bygge forfatterskap og er en viktig del av litteratur-Norge.

Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse og salg av litteratur i begge målformer. Et viktig virkemiddel er at partene i Bokavtalen til enhver tid skal ha en kollektiv abonnementsordning der forhandlere som tegner seg for å motta et gitt tittelutvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt og eventuelt en fast sortimentsrabatt. Litteraturabonnementene er utformet slik at de sikrer størst mulig spredning av litteratur. Flere av abonnementene er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger.

Avtalen gjelder fra 1.1 2017 og ut 2018.

Bokhandelen kan velge mellom disse fem ulike litteraturabonnementene:

1. Grunnabonnement (G)
Enten 1) eller 2):
1) Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1).
2) Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for barn og unge (bokgruppe 4.3).

Grunnabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6.

Grunnabonnementet er forbeholdt bokhandlere med bokinnkjøp under 500.000 kr. ( Fjorårets innkjøp bokgruppe 3-6 fra Forlagssentralen (FS) og Sentraldistribusjon (SD)).

2. Allmennabonnement (A)
Allmennabonnementet omfatter bøker som er påmeldt de skjønnlitterære innkjøpsordningene for voksne, barn og unge (bokgruppe 4.1 og 4.3). Allmennabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6.

3. Kulturabonnement (K)
Kulturabonnement omfatter samtlige bøker som er påmeldt innkjøpsordningene. Kulturabonnement gir 72 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Bokhandelen har rett til å returnere bøker som er påmeldt de selektive innkjøpsordningene, men som ikke ble innkjøpt, videreføres slik den er i dag. Returordningen administreres av Forleggerforeningen.

4. Breddeabonnement (B)
Breddeabonnementet omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6. Abonnementet gir en førsteeksemplarrabatt på 74 prosent av boksens faste utsalgspris.

5. Fagbokabonnement (F)
Omfatter bøker i bokgruppe 2 (fagbøker og lærebøker) sortert etter faginndeling etter nærmere avtale. 70 prosent førsteeksemplarrabatt og 2 prosent sortimentsrabatt gis alle som tar totalt 10 eller flere undergruppeabonnement (tilsvarende fem fagområder). Et undergruppeabonnement i bokgruppe 2.1 forplikter tilsvarende undergruppeabonnement 2.2 og vice versa.

Bokhandlere som tar færre undergrupper får 70 prosent førsteeksemplarrabatt, men ikke sortimentsrabatt.

Sortimentsrabatt:
Sortimentsrabatt gis bokhandlere med abonnement A, K og B. Sortimentsrabatten er på to prosent og beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret.

 

Abonnementene gjelder utgivelser fra medlemmer i Forleggerforeningen til medlemmer i Bokhandlerforeningen.

Oslo, 2. oktober 2014