Leserundersøkelsen 2018

25.04.2018

Boka er stadig like populær.

Nesten ni av ti nordmenn leser bøker, og vi både leser og kjøper flere bøker enn for to år siden. Bokleserne blir stadig mer digitale; bruken av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere handler bøker på nett. Det viser Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse, som ble publisert 25. april 2018.

Leserundersøkelsen viser at lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå: Nesten 90 prosent av befolkningen leser minst en bok per år. Andelen av befolkningen som leser har vært nærmest uendret de siste 15 årene. I snitt leser norske lesere litt mer nå enn for to år siden – i 2017 leste gjennomsnittsleseren 17 bøker i året.

— Funnene fra leserundersøkelsen bekrefter at nordmenn er opptatt av å lese bøker. At lesningen holder seg stabil på et så høyt nivå er bemerkelsesverdig i en tid hvor bruken av de aller fleste tradisjonelle medier har gått ned, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen. Innholdet i bøkene fremheves som en viktig motivasjonsfaktor for å lese. Vi vil fortsette å tilby leserne en stor bredde av kvalitetslitteratur; vi tror nøkkelen til den svært høye leserandelen i befolkningen ligger nettopp der, fortsetter han.

Vi blir mer digitale og leserne benytter seg av flere formater. Andelen både e-boklesere og lydboklyttere har økt, og vi leser flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Vi ser en dreiing mot det digitale også når det kommer til handelskanaler: Bokkjøperne handler stadig mer i nettbokhandel.

Leserundersøkelsen viser dessuten at vi kjøper flere bøker: I snitt kjøpte bokkjøperen 0,8 flere bøker i 2017 enn i 2015.

— Tilgjengeligheten til boka har økt med nye kanaler og nye format, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Som i annen varehandel øker netthandelen, samtidig som flest fortsatt foretrekker den tradisjonelle bokhandelen. Bokhandelen er et viktig utstillingsvindu for litteratur og nettopp den egenskapen verdsettes av bokkjøperne, fortsetter Stensen.

 

Undersøkelsen finner du her

Kontaktinformasjon:
Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen: trine@bokhandlerforeningen.no , 950 60 117
Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen: kristenn@forleggerforeningen.no , 901 29 711

Om leserundersøkelsen:
Leserundersøkelsen blir gjennomført annethvert år av IPSOS på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Utvalget er tilfeldig trukket som et standard, landsrepresentativt omnibusutvalg med ca. 1.000 telefon og webintervjuer i alderen 15 år +.