Høringssuttalelse vedrørende unntaksforskriften for bokomsetning

28.02.2019

Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.