Rapporter

01.02.2016
  • Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier, Oslo Economics (2014)
    Les rapporten>>
  • Ja takk, begge deler? Studie om befolkningens holdninger til e-bøker.
    (Masteroppgave 2014)

    Les mer>>
  • Det digitale Boknorge (Rapport 2012)
    Les mer>>
     
  • Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold (Digitaliseringsrapport 2008)
    Les mer>>