Bokavtalen

04.01.2021

Bokavtalen og fastprisen er viktige for den gode spredningen av og tilgjengeligheten til litteratur vi har i Norge i dag.

Avtalen gir mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre, på nynorsk og bokmål, der både velrenommerte forfattere og debutanter kommer til orde. Dette gir oss et mangfold i litteraturen og et velfungerende bokmarked.

Fastprisordningen er en sentral del av det norske språk- og litteraturpolitiske virkemiddelapparatet. Andre viktige tiltak er fritaket fra merverdi i siste omsetningsledd, de statlige innkjøpsordningene og normalavtaler for forfattere og oversettere. Samspillet mellom virkemidlene har i flere tiår skapt en vellykket norsk litteraturpolitikk.