Bokhandelpris til Kristin Fridtun

31.10.2016

Forfatter Kristin Fridtun får Bokhandelens sakprosapris på 50.000 kroner for sitt forfatterskap.

Prisen er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og skal gå til en ung, norsk sakprosaforfatter.

Eg vart svært overraska då eg fekk vita at prisen i år går til meg. Kjønn og ukjønn er ei lita og snurrig bok – det hadde ikkje streifa meg at ho skulle sopa inn noko slikt. Dette gjer godt både for forfattarøkonomien og sjølvtilliten. Når ein sit og skriv, er det lett å tvila på om teksta og ein sjølv har noko å fara med. Slik må det kanskje vera, men no kan eg i alle fall gå laus på nye prosjekt med styrkt mot, sier Kristin Fridtun.

Prisen skal løfte frem nye stemmer i norsk sakprosa, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

 

Om hennes siste bok Kjønn og ukjønn sier juryen «I Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essay syner Kristin Fridtun korleis ein identitet blir skipa ved å granske språket, meir korleis ho speglar si kjønnsidentitet i ordet kjønn si historie. Sanninga forfattaren vaskar fram gjennom morosame døme og tankevekkjande refleksjonar er at språk skaper identitet, og at Kristin Fridtun skaper språkleg medvit. Ho er ikkje redd for autoritetar, men gir mellom anna tidlegare direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet det ho kallar eit lite spark, i røynda er det slett ikkje så lite som ho vil ha det til. Fridtun underdriv poenga sine, og stoler på lesaren. Det er også eit kvalitetsteikn.»

 

Juryen har bestått av oversetter Kristin Gjerpe, Arnhild Skre, sakprosakritiker i NRK og forfatter, samt Espen Søbye, sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter.

 

Filolog og forfattar Kristin Fridtun er fødd i 1987 og oppvaksen i Elverum. Ho er ein skatta føredragshaldarar, har fast språkspalte i vekeavisa Dag og Tid og har tidlegare gjeve ut bøkene Norsk etymologisk oppkok frå 2012 og Nynorsk for dumskallar i 2013. 

 

Om Bokhandelens sakprosapris

Bokhandlerforeningen deler årlig ut sakprosapriser til forfattere og oversettere. En fagbokpris og en oversetterpris. Prisene er et samarbeid med NFF. Prisene tildeles lovende forfatter- og oversetterskap som er i etableringsfasen. Vedkommende må ha en ny utgivelse det foregående året for å komme i betraktning. Prisene er på 50.000 hver.

 

Foto: Silje Krager

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Trine Stensen
trine@bokhandlerforeningen.no
Tlf: 95 06 01 17