Bokhandelens sakprosapris til oversettere på 50.000 kroner til bok om kokain

02.10.2015

På Oversetterdagen, som ble feiret 1. oktober i Norsk Oversetterforenings lokaler i Oslo, ble Pål H. Aasen (bildet) tildelt Bokhandelens sakprosapris til oversettere på 50.000 kroner. Prisen skal gå til et ungt oversetterskap som har utmerket seg.

Dette kom helt ut av det blå! Det er et tøft marked, så denne prisen er veldig kjærkommen, sier Pål H . Aasen.

I en tid hvor mer og mer er sømløst mellom land og nasjoner, og engelsk mer og mer blir et naturlig formidlingsspråk, er det enda viktigere å ha god oversatt faglitteratur, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen.

– Jeg var litt vantro i begynnelsen. Jeg har vært i utlandet i fire år og plutselig får jeg denne telefonen! Jeg visste jo ikke en gang at en slik pris var på tale, sier en glad og overrasket prisvinner.

–Pengene betyr veldig mye, det er en bro inn til neste prosjekt, slik at jeg får tid og råd til å jobbe med oversettelse. Men enda viktigere er den moralske støtten denne prisen har gitt meg. Nå får jeg lyst til å jobbe videre med oversettelse, sier han.

Aasen oversetter både fra tysk, engelsk og italiensk, og både skjønnlitteratur og litterær sakprosa. Han har både studert og undervist ved studiet i skjønnlitterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. Han underviser for tiden i norsk for fremmedspråklige og har tidligere vært norsklærer ved Universitetet i Roma.

–Denne prisen blåser liv i oversettervirksomheten igjen for meg. Markedet har vært ganske tøft i det siste, men denne prisen gjør at jeg får ny tro på at det går an å oversette, sier Aasen.

Juryen har bestått av oversetter og forfatter Eve-Marie Lund,  Arnhild Skre, sakprosakritiker i NRK og forfatter, samt Espen Søbye, sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter. Det er femte gang prisen blir delt ut, og prisen er den eneste her til lands som berømmer oversatt sakprosa.  

Oversetter Pål H. Aasen «får prisen for sin uredde omgang med en annen uredd forfatter, nemlig Roberto Saviano, og boken ZeroZeroZero – Hvordan kokainen styrer verden.  Noen mennesker betaler en høy pris for sitt mot. Den italienske forfatteren Roberto Saviano er et slikt menneske. Saviano ble verdenskjent med boken Gomorra som utkom i 2006 (på norsk i 2008), der han fulgte mafiaen i Napoli. Siden har han måttet leve med konstant politibeskyttelse. Han lar seg imidlertid ikke skremme. Hva er det som forener verdens mafiaer? Hva er det som smører verdensøkonomien og holder liv i bankene? Ifølge Saviano er det kokain, den såkalte ”hvite oljen”. Saviano setter oversetterne på harde prøver, både språklig og temamessig. Oversettelsen av ZeroZeroZero er en vinner fordi det er et viktig tema som berører og angår hele verden. Ikke engang vårt eget land slipper unna. Teksten har litterære kvaliteter, og er dramaturgisk sterk. Forfatteren er klar på at han ønsker å bevisstgjøre leseren. Dette er en svært krevende tekst å oversette, både det å bevare den personlige stilen, metaforbruken og dramaturgien, i tillegg til det levende og varierte språket. Oversetteren har klart å overføre disse kvalitetene til en norsk tekst der det knapt merkes at boken er skrevet på et helt annet språk.» heter det blant annet i juryens begrunnelse.

–Dette var en bok det var ekstra vanskelig å oversette: Normalregisteret i norsk og italiensk er så forskjellig, og Saviano er en forfatter som ikke holder noe tilbake, så jeg måtte gjøre en del med teksten for at den skulle flyte godt. Hadde jeg oversatt mer direkte, ville det antagelig ha blitt for sentimentalt på norsk. Så jeg tok ofte relativt frie valg i forhold til originalformuleringene. Boka er forhåpentligvis blitt lettlest, men det var tungt arbeid å komme dit, forteller oversetteren.

Vi gratulerer!