Bokhandelen delte ut 320.000 stipendkroner

31.05.2018

Juliane Rui, Mari Tveita Stagrim og Paal Maage Elstad ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend under Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag 31. mai.

 

Jeg har et inderlig ønske om at stipender som dette skal gi oppmerksomhet rundt, og skape kjennskap til, en større bredde av litteraturen sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Vi nyttiggjør oss en større del av litteraturens kraft om vi ikke alle leser i flokk, fortsetter hun.

 

Juliane Rui fikk Bokhandelens forfatterstipend på 200.000 kroner for diktsamlingene Den hesten er av snø (2011), Systrar kan bli like gamle (2012) og Aude så rørsle kan synast (2017). Om stipendvinneren skriver juryen «Bevisstheten om at menneskeskapte endringer truer våre omgivelser er eksplisitt, men likevel dempet tilstede, som en blant flere kunnskaper forfatteren har om natur. Rui er en forfatter med egenart og integritet».

Mari Tveita Stagrim og Paal Maage Elstad fikk begge stipend på 60.000 kroner.

Stagrim fikk bokhandelens forfatterstipend for sitt forfatterskap. Romanen Alle nyanser av sinne kom i 2015, etterfulgt av Det jeg leter etter, finnes ikke her (2017). Juryen skriver «Man aner at Stagrim har et stort register som forfatter, både tematisk og følelsesmessig».

Elstad fikk Bokhandelens forfatterstipend for diktsamlingene Kun en liten del av universet (2015) og Lysmøkk (2017). Om bøkene til Elstad skriver juryen: «Hos Elstad kan enkeltlinjer romme så mye at de fremstår som egne, små dikt. Eller sammenstillingen av dem krever så store sprang i leserens bevissthet at ett dikt kan oppleves som flere samtidig».

 

Bokhandlerforeningens forfatterstipend skal gå til forfattere i etableringsfasen. Juryen består av Forfatterforeningens litterære råd.

 

Klikk her for høyoppløselig bilde av Juliane Rui

Klikk her for høyoppløselig bilde av Mari Tveita Stagrim

Klikk her for høyoppløselig bilde av Paal Maage Elstad

 

Oslo, 31.05.2018

BOKHANDLERFORENINGEN

Trine Stensen

Adm. direktør

950 60 117