Nyheter 

Sandra Lillebø tildeles Bjørnsonstipendet 2021 Bjørnsonstipendet skal gå til en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til. Sandra Lillebø har skrevet en sterk bok om det å leve...

Bokhandelens sakprosapris 2021 tildeles Bergsveinn Birgisson for boka Mannen fra middelalderen . Prisen som ble delt ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer fredag ettermiddag er på 50.000...

Bokhandelen delte ut 320.000 stipendkroner Erlend Skjetne, Ida Fjeldbraaten og Ingrid Nielsen ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend under Litteraturfestivalen på Lillehammer i dag. Dette er tre...
Stipend for medlemmer i Bokhandlerforeningen 2021

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan i forbindelse med studiereiser, vår kursvirksomhet eller som student ved Fagskolen for bokbransjen, søke om stipend. Skriftlig søknad sendes firmapost@bokhandlerforeningen.no. Søknadsfrist er 1. august 2021.