Bokhandlerøkonomi

22.06.2016

Bokhandlerforeningen publiserer hvert år en landsdekkende undersøkelse som gir et bilde av økonomien i norsk bokhandel. Undersøkelsen presenterer de viktigste økonomiske nøkkeltallene for medlemmene.