Om oss

Bokhandlerforeningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.

Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde gjennom bokhandel. Ved systematisk arbeid for gode økonomiske og kulturelle rammevilkår gir foreningen medlemmene trygghet for framtiden.

- Foreningen representerer 630 bokhandler med over 3000 ansatte.
- 90 % av landets bokhandler, inkludert samtlige bokhandlerkjeder, er medlem.
- Medlemmene varierer fra de største kjedebokhandlerne til små uavhengige bokhandler.

Bokhandlerforeningens kjerneoppgaver:
- Rammevilkår og avtaleverk
- Samfunnskontakt (media) og politisk påvirkning
- Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser
- Bransjeinformasjon & medlemsservice

Hva er en bokhandel:
- En bokhandel kan defineres som virksomhet som er opptatt som medlem av DnB, og som tilbyr bøker fra fast utsalgssted eller via Internett.
- For å kunne bruke betegnelsen "bokhandel", må bøker utgjøre en sentral del av forretningens/filialens sortiment.

Et desentralisert og landsdekkende nett av bokhandler sikrer lik og rik tilgang til litteratur i hele landet:
- 88 % av landets befolkning bor i en kommune som har en eller flere bokhandler (2005).
- 90 % av landets kommuner med minimum 6000 innbyggere har en bokhandel (2005).
- 93% av landets befolkning mener de har en bokhandel i akseptabel reiseavstand (2006).
- 72 % av befolkningen er innom en bokhandel i løpet av en måned (2006). 


 

  Hvem kan bli medlem:
- Alle som driver detaljhandel med bøker gjennom bokhandel.
- Bokhandelen skal være tilgjengelig for alle.
- Det er godkjenningsutvalget som avgjør søknad om medlemskap.

Medlemsfordeler:
- Din stemme i bransjen
- Sikrer bokhandelens økonomiske og kulturelle rammevillkår.
- Statistikk og økonomiske analyser, kunnskap og kompetanse
- Valg mellom ulike kulturabonnement og sortimentsrabatt hos forlagene
- Økt salg gjennom felles markedstiltak som Mammut, Bok til alle, Verdens bokdag og gavekort
- Oppdatering og kompentase gjennom bransjeseminar, studietur og Fagskolen for Bok og papir

Les mer om fordeler med medlemskap her.


 Den norske Bokhandlerforening ble stiftet 10. januar 1851. 
 Bokhandlerforeningen | Øvre Vollgt. 15 | 0158 Oslo | Tlf: 22 39 68 00 | E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no