Bokavtalen 2011-2014

Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

  • Avtalen gjør det mulig å gi ut mange bøker av høy kvalitet på norsk, og den sikrer at bøkene blir tilgjengelige gjennom bokhandler over hele landet.
  • Avtalen fremmer effektivitet ved at den sikrer konkurranse på like vilkår mellom ulike salgskanaler for bøker.
  • Det viktigste virkemiddelet i bokavtalen er at fast pris på nye bøker og at ingen har lov til å selge nye bøker med mer enn 12,5% rabatt (i utgivelsåret og fram til 1. mai året etter).
  • Ordningen gjør at det blir skrevet og utgitt flere bøker, og den er avgjørende for at vi har bokhandler over hele landet (fordi mindre bokhandler i distriktene kan tilby nye bøker til omtrent samme pris som større aktører).
  • Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte i kraft 1. januar 2011 og varer ut 2014.

Her kan du lese bokavtalen og forskriften.
Bokavtalen som egen brosjyre.Bokhandlerforeningen | Øvre Vollgt. 15 | 0158 Oslo | Tlf: 22 39 68 00 | E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no