Litteraturabonnement

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er enige om å erstatte litteraturabonnementene i Bokavtalen med nye abonnementer og abonnementsvilkår.

De nye abonnementene sikrer at flere av innkjøpsbøkene fra Norsk kulturråd blir tilgjengelige i bokhandelen. Som motytelse får bokhandlerne bedre betingelser på de bøkene de tar inn. Last ned brosjyre HER.


I protokollen som ble underskrevet mandag 17.november 2008 står det bl.a.:
- For å sikre god spredning av ny litteratur styrker foreningene litteraturabonnementene i Bokavtalen. Målet er vesentlig å øke både antallet kultur- og breddeabonnement i norsk bokhandel. Med ny sammensetning av abonnementer basert på dagens medlemsmasse, forplikter Bokhandlerforeningen at minst 300 bokhandler har Bredde- eller Kulturabonnement. Med tanke på bevaring og utvikling av norsk skriftkultur og verdifull oversatt litteratur tilbyr Forleggerforeningens medlemsforlag fire ulike litteraturabonnement til Bokhandlerforeningens medlemmer.

I DEN NYE MODELLEN INNGÅR FØLGENDE FIRE LITTERATURABONNEMENT:

1. Breddeabonnement: Omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppe 3, 4, 5 og 6 (sakprosa, skjønnlitteratur, billigbøker og verk) utgitt av medlemsforlagene, basert på innkjøpene i 2007 ca. 4000 titler. Breddeabonnement gir 74 % førsteeksemplarrabatt av bokens faste utsalgspris.

2. Kulturabonnement: Omfatter samtlige bøker utgitt av medlemsforlagene som er oppmeldt til innkjøpsordningene administrert av Norsk kulturråd, basert på innkjøpene i 2007 ca. 500 titler. Kulturabonnement gir 72 % førsteeksemplarrabatt av bokens faste utsalgspris. Kulturabonnement gir anledning til å kjøpe førsteeksemplarer utover selve abonnementet til 70 % rabatt i bokgruppe 3-6.

3. Fagbokabonnement: Omfatter bøker i bokgruppe 2 (lærebøker og profesjonslitteratur) utgitt av medlemsforlagene. Ordningen med tilpassete fagbokabonnement videreføres. Fagbokabonnement gir 70 % førsteeksemplarrabatt av bokens faste utsalgspris. Fagbokabonnement gir ikke anledning til å kjøpe førsteeksemplarer utover bøker i bokgruppe 2.

4. Distriktsabonnement: Omfatter bøker som er påmeldt i innkjøpsordningene fra bokgruppene 4.1 og 4.3 (norsk skjønnlitteratur for voksne og norsk skjønnlitteratur for barn & ungdom) fra medlemsforlagene, basert på innkjøpene i 2007 ca. 330 titler. Distriktsabonnement gir 70 % førsteeksemplarrabatt av bokens faste utsalgspris.  Distriktsabonnement gir anledning til å kjøpe førsteeksemplarer utover selve abonnementet med 70 % rabatt i bokgruppe 3-6.
Abonnementet tilbys de minste bokhandlerne og begrenses oppad til å gjelde for inntil 1/3 av det totale antall bokhandlere med hovedkjøp i bokgruppe 3-6, dvs. ca. 200 bokhandlere.

Sortimentsrabatt: Sortimentsrabatt gis til bokhandlere med abonnement. Sortimentsrabatten er på 2 % og beregnes av bokhandelens samlede bruttoinnkjøp (utover førsteeksemplaret) av bøker til ordinær pris og ordinære betingelser innenfor bokgruppe 3,4,5 og 6. For fagbokabonnement gis sortimentsrabatt kun for innkjøp i bokgruppe 2.

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er enige om å innføre de nye litteraturabonnement i Bokavtalen fra 1. mai 2009. Dagens abonnementsordninger videreføres så langt det er mulig inn i det nye året til de nye abonnementene trer i kraft.

En oversikt over påmeldte og innkjøpte bøker til innkjøpsordningen finner du foreløpig
HER.Bokhandlerforeningen | Øvre Vollgt. 15 | 0158 Oslo | Tlf: 22 39 68 00 | E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no