Myter om sommerlesing

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Jeg leser først og fremt bøker i ferien?
Les mer >>

Bokkjøp og handelskanaler, juni 2014: Flere handler i bokhandelen

I en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Bokhandlerforeningen i juni, svarer 64 prosent at sist de kjøpte en bok, skjedde det i bokhandelen.

Dette er 6 prosentpoeng opp fra tilsvarende undersøkelse gjort i juni 2013, og høyeste måling siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2003. 15 prosent oppgir at de kjøpte forrige bok på nettet, tilsvarende 2013.

les mer>>

Ja takk, begge deler? Studie om befolkningens holdninger til e-bøker 2014

Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side eller vil papirboken forsvinne? Studien viser en fremvekst av hybride lesere, det vil si lesere som ikke sier enten eller, men ja takk til flere format, alt etter hva som passer de der og da. les mer>>

Lars-Ove Hammer ny styreleder i Bokhandlerforeningen

Lars-Ove Hammer fra Haugen bok er valgt til ny styreleder. John Thomasgaard fra Norlilibris forsetter som nestleder.

Resten av styret består av Sveinung Råmunddal fra Kviteseid bokhandel/Fri bokhandel, Anne-Regine Bakstad fra Tanum Bokhandel, John Tørres Thuv fra Ark Bokhandel og Tina Nyeman fra Notabene.

BOK365 overtar Bok & samfunn AS

Bok & samfunn betyr mye for bokbransjen. Nå sikrer vi at bladet fortsatt blir utgitt og at kvaliteten ivaretas. BOK365 har på kort tid etablert seg som en viktig kanal med flinke folk, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. les mer>>

Regjeringen sier ja til ny bokavtale

Regjeringen har i dag gitt sin fulle tilslutning til bokavtalen som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har fremforhandlet. 

– Dette er en seier for den gode litteraturpolitikken Norge er kjent for, sier Trine Stensen.

les mer>>

Enighet om ny bokavtale

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er nå enige om innholdet i en ny bokavtale. Den bygger på dagens avtale og skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked. Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører. les mer>>

Bokhandlerforeningen | Øvre Vollgt. 15 | 0158 Oslo | Tlf: 22 39 68 00 | E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no